r

За мен

Мария Кръстева
е магистър по психология, магистър по молекулярна биология и доктор по генетика.

Обучавала се е по метода Тотална биология, разработен от Клод Саба. Посещавала е курсове по семейно и детско консултиране. Участвала е в множество семинари и тренинги за развитие потенциала на личността и има богат личен опит в преживелищни методи и терапия...

Моят подход

Моят подход

Подходът ми е интегративен, еклектичен и холистичен.

Интегративен е защото използвам познания от основните парадигми в психологията. Намирам ценност във всяка от тях: в дълбинността на психоанализата, прагматичността на когнитивно-поведенческата наука, вярата в човека на хуманизма, в мощния катарзисен ефект на трансперсоналната психотерапия. В същото време смятам, че нито една от парадигмите не е в състояние, сама по себе си, в пълнота и цялост, да опише сложната човешка личност с цялата й многопластовост, многоизмерност и динамика, но всичките в съвкупност могат да отразят отделни нейни аспекти...


 Акценти

Акценти
1. Душите ни винаги знаят истината.

Представете си, че сте преуспяваща млада жена на 20, 30 или повече години. Може да сте и млад мъж на сходна възраст. През целия си живот до сега сте следвали предварително зададени отправни точки по пътя си. Зададени от някой друг - родителите, учителите, социума. Сякаш сте се превърнали в един от всички, в Средностатистическия човек, обитаващ съвременната ни планета. Бъдещето ви е ясно установено. Разбира се, ако сме живи и здрави. И тогава в разцвета на силите ви, когато сте с ясното съзнание, че трябва да се чувствате щастливи, тя изкрещява. Душата ви!

Изкрещява силно така, че да я чуете - с невротични симптоми или (не дай боже!) с телесни проблеми (по-леки или по-тежки). Те, душите ни, винаги го правят. Защото знаят истината. Онази истина, която така упорито крием от себе си. Но нали казват, че за да се намерим първо трябва да се изгубим...